РАЙОН НОТАРИУС

РАЙОНИ НА ДЕЙСТВИЕ НА НОТАРИУС

Районът на действие на нотариуса съвпада със съдебния район на Районен съд Бургас и обхваща следните общини и населени места:

Община Бургас – гр. Бургас, гр.Българово, с.Брястовец, с.Братово, с.Драганово, с.Димчево, с. Изворище, с. Извор, с.Маринка, с.Миролюбово, с.Равнец, с.Рудник, с.Твърдица и м.с. Черно море

Община Камено – гр. Камено, с.Вратица, с.Винарско, с. Желязово, с.Константиново, с.Кръстина, с.Ливада, с.Полски извор, с. Русокастро, с.Свобода, с.Трояново, с.Тръстиково, с.Черни връх

Община Созопол – гр. Созопол, гр. Черноморец, включително и Атия, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Индже войвода, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Росен, с.Равадиново, с.Присад

Община Приморско – с.Веселие, с.Ново Паничарево, с.Ясна поляна